Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie

Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

EMAR - Marek Eliáš

Vážený návštevník, srdečne Vás vítame na web stránke firmy EMAR,

Zaoberáme sa širokým rozsahom činností v oblasti MaR, elektroinštalačných prác a meradiel spotreby energií.

Medzi naše činnosti patria:

Elektroinštalačné práce: dodávka, montáž elektroinštaláci a bleskozvodov, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V, projektovanie elektrických zariadení atď, ktoré si môžete podrobne prečítať v časti služby.

Meranie a regulácia: dodávka, montáž a riadenie vykurovacích systémov, (kotle, konvenčné a podlahové vykurovanie ) návrh a montáž ekvitermickej regulácie pre rodinné domy, bytové domy a firmy.

Meranie tepla a vody: návrh a montáž meracích sústav meradiel tepla a chladu, dodávka a montáž vodomerov na teplú a studenú vodu bytové, priemyselné pre všetky určené meradlá zabezpečíme následné overenie vrátane opravy.

Elektrorevízie: východzie a pravideľné odborné prehliadky a skúšky el. inštalácií a zariadení.

Práce vykonávame podľa najnovších platných predpisov pre elektrotechniku (STN). Rozsah prác je podrobne rozpísaný v časti SLUŽBY.