Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Cenník elektrorevizí

Predmet revízie Cena
Revízie bytov a bytových domov
1. Byt v bytovom dome podľa rozlohy o počtu obvodov od 25,00 €
2. Rodinný Dom
od 55,00 €
Revízie el. inštalácie v spolčných priestoroch
3. Dom do 4 b.j. 50,00 €
4. Dom od 5 b.j.
10,00 € / byt
Revízie el. inštalácie Samostatné objekty nebytové
5. Objekt do 20 el. obvodov 55,00 €
6. Objekty s viacerými rozvádzačmi a obvodmi
od 2,50 € za obvod
Revízie Bleskozvodov
7. Bleskozvod od 10 € za zvod
8. Rodinné domy bleskozvod ( 1 - 2 zvody)
30,00 €
Revízie ostatné
9. Špeciálne zásuvky (plyn, sporák a pod.) 2,00 € za ks
10. NN prípojka
od 25 €
Revízie el.spotrebičov a prístrojov
11. do 20 ks 50,00 €
12. nad 20 ks 2,40 € za ks