Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Revízie elektrických zariadení

Vykonávame v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.

Snažíme sa vykonávať revízne práce rýchlo a v požadovanej kvalite, odovzdané v dohodnutých termínoch.

  • Východiskové OP a OS EZ.
  • Pravidelné OP a OS EZ.
  • Revízie a kontroly el. inštalácií
  • Revízie a kontroly bleskozvodov
  • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
  • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
  • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
  • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových systémov

Cenník elektrorevizií