Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Pre koho je určená

Ekvitermická regulácia je určená pre domácnosti, rodinne domy, obchodne priestory, firemné priestory.

Spotreba energie na kúrenie predstavuje pre domácnosti najväčšiu položku. Výrazne sa dá znížiť použitím kvalitnej regulácie. Ekvitermická regulácia dokáže automaticky udržať teplotu miestnosti na zvolenej hodnote. Je to významný faktor v ekonomike kúrenia a tým aj v úspore financií.

Regulácia zabezpečí  počas celého vykurovacieho obdobia optimálnu tepelnú pohodu v jednotlivých miestnostiach

Regulátor automaticky udržuje zvolené teplotné hladiny počas celých 24 hodín.

Tým je na kúrenie vynaložené optimálne množstvo energie. Zvýši sa efektivita kúrenia a úspory

na energii sa pohybujú až do výšky 30%.