Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Čo to je ekvitermická regulácia

Ekvitermický regulátor je riadiacim centrom vykurovacej sústavy.

Úlohou moderných regulátorov je optimálne riadenie vykurovacej sústavy, zabezpečenie trvalej teplotnej pohody v interiéri vzhľadom na vonkajšiu teplotu a tým aj zníženie nákladov na vykurovanie.

Ekvitermická regulácia používa snímač vonkajšej teploty a preto dokáže udržať stabilnú teplotu v miestnosti nezávisle od kolísania vonkajšej teploty.

Znížte svoje náklady na kúrenie až o 30% inštalovaním ekvitermickej regulácie.

Uplatňuje sa pri použití radiátorov aj v podlahovom kúrení. Montážou ekvitermickej regulácie sa dosihne vysoký stupeň uspory energie potrebnej na vykurovanie objektov.