Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Meitwin

Združený vodomer na studenú vodu do 50 *C

Použitie

 • Na meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody do teploty 50°C
 • Pre systémy s veľkým rozpätím prietokov, pre prevádzkový tlak PN 16
 • Pre načítavanie nízkych prietokov
 • Vhodný pre požiarne rozvody

Možnosti

 • Hlavný a vedľajší vodomer môžu byť vybavené vysielačmi impulzov – montáž vysielača impulzov u hlavného i vedľajšieho vodomeru bez porušenia overovacej plomby
 • Možnosť použitia elektronických počítadiel Hybrid, Electronic alebo
 • Encoder
 • Vodomer je konštrukčne upravený pre možnosť snímania tlaku: HYBRID, ELECTRONIC, ENCODER

Prevedenie
3 = 1

 • Meracia jednotka zložená z hlavného vodomeru, vedľajšieho vodomeru a prepínacieho (pružinového) ventilu
 • Meracia jednotka regulovaná a overená pre tri veľkosti DN 50, DN 80 a DN 100
 • Hlavný a vedľajší vodomer umiestený v rade za sebou – žiadne prevedenie vpravo alebo vľavo ako u predchádzajú­cich typov
 • Hlavný vodomer s hydrodynamicky vyváženým lopatkovým kolesom
 • Vedľajší vodomer v prevedení ako meracia kapsľa
 • Možnosť použitia rôznych prevedení vedľajšieho vodomeru
 • Prepínací ventil s extrémne nízkou tlakovou stratou a vysokým prietokom