Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

MeiStream Plus Cold

Použitie

 • Meranie spotreby studenej pitnej a úžitkovej vody do 30°C v zmysle nariadenia 75/33/EEC
 • Meranie veľkých rozsahov prietokov, napr. za čerpadlami
 • Meranie malých prietokov, napr. pri čiastočnom zaťažení
 • Na kontrolu priesakov, únikov vody

Možnosti

 • Prevedenie pre agresívnu vodu – bez prímesí medi

Charakteristika

 • Typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus
 • Unikátny merací rozsah
 • Vysoká preťažiteľnosť
 • Metrologická trieda C podľa 75/33/EEC pre horizontálnu polohu
 • Puzdro vodomeru dostupné v kratšej (WP) i dlhšej (WS) stavebnej dĺžke podľa DIN 19625 alebo EN 14154
 • Merací mechanizmus vyhovujúci pre puzdro vodomeru typ WP-Dynamic
 • Použité materiály teplotne odolné do 90°C
 • Počítadlo pripravené pre snímač – modul HRI
 • Naďalej možnosť vysielača impulzov typ OD