Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

ResidiaMuk

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa

Použitie:
Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30 C a teplej úžitkovej vody do maximálnej teploty 90 C.
Pre montáž do horizontálneho i vertikálneho potrubia.

Prevedenie:
Jedna merná kapsľa pre všetky prevedenia

  • bytový vodomer, batériový vodomer, ventilový vodomer
  • univerzálne možnosti použitia prostredníctvom rôznorodého programu adaptéra
  • jednoduchá a racionálna výmena mernej kapsle po uplynutí doby overenia
  • vymení sa iba merná kapsľa, puzdro vodomeru zostáva namontované v potrubí
  • ľahký chod zabezpečený profilovým tesniacim krúžkom, ktorý chráni závit mernej kapsle proti vlhkosti
  • vysoká prevádzková spoľahlivosť i pri agresívnej vode zabezpečená krytom z červenej zliatiny.

Nové modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačných modulov SensusBase
Elektronický komunikačný modul „base -r“ umožňuje rádiovú komunikáciu nadradeného systému s vodomerom.

Modulárne počítadlo umožňuje zapojenie vodomerov Residia-MUK
do individuálneho merania a tým aj fakturácie a následného vyúčtovania.
Residia-MUK s komunikačnými modulmi je vhodný pre „home-automatizáciu“.