Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

ResidiaJet C

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom.

Prevedenie
Puzdro vodomeru z vysokokvalitného materiálu – kompozitu.

Vodomer je chránený voči vplyvu magnetického poľa v zmysle EN 14154–3.

Vyrovnávacie hrdlo (Patentovo chránené)

  • kompenzácia dåžkových odchýlok ± 2,5 mm a axiálnych posunov ± 1,5 mm

Nové modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačných modulov SensusBase Elektronický komunikaèný modul „base-r“ umožňuje rádiovú komunikáciu nadradeného systému s vodomerom.

Modulárne počítadlo umožňuje zapojenie vodomerov Residia-Jet-C do individuálneho merania a tým aj fakturácie a následného
vyúčtovania.

Residia-Jet-C s komunikačnými modulmi je vhodný pre „home-automatizáciu“.