Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Vodomery

Meitwin

Meitwin

Združený vodomer na studenú vodu do 50 *C

Pozri viac

MeiStream Plus Cold

MeiStream Plus Cold

Priemyselný vodomer na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…15

Pozri viac

MeiStream Cold

MeiStream Cold

Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…150.

Pozri viac

ResidiaMuk

ResidiaMuk

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa

Pozri viac

ResidiaJet C

ResidiaJet C

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom.

Pozri viac

ResidiaJet - s možnosťou komunikačného modulu

ResidiaJet - s možnosťou komunikačného modulu

Nové modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačných modulov.

Pozri viac

ResidiaJet

ResidiaJet

Jedno vtokový bytový vodomer s modulárnym počítadlom.

Pozri viac