Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Servis a overovanie meračov tepla a vodomerov

Firma EMAR podľa zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR o registrácii č. R/l-009/2012 z 13. januára 2012 (predtým reg. osvedčenie č. R/l-009/2002 z 11. januára 2002 a č. 84-330/96 z 30.08.1996) registrovaná na opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla a ich členov a montáž plynomerov.

osvedcenie Oprava a montáž meračov pretečeného množstva
vody a meračov tepla
certifikat  
osvedcenie Certifikát pre montáž určených čerpadiel
certifikát  

Na základe uvedeného vykonáva demontáž, montáž a servis a zabezpečuje následné metrologické overovanie meradiel tepla a vody.

Firma EMAR vykonáva okrem overenia meračov tepla a vodomerov aj ich demontáž, vyčistenie, revíziu, opravu a spätnú montáž vrátane vystavenia montážno-evidenčnej karty podľa metrologických predpisov.

OBLASŤ PÔSOBNOSI:  BRATISLAVA,  TRNAVSKÝ KRAJ,  NITRIANSKY KRAJ