Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

MULTICAL 801

MULTICAL 801 je robustný viacfunkčný merač. Vďaka tesneniu zabezpečujúcemu triedu krytia IP67 je MULTICAL 801 schopný činnosti aj vo vlhkom a prašnom prostredí.
Vysoká kapacita, široký teplotný rozsah, dodatočné možnosti komunikácie a množstvo programovateľných funkcií robí z MULTICAL 801 ideálny merač energie pre obchodný a priemyselný segment.
MULTICAL 801 sa používa na meranie tepla, chladu a kombinácie teplo/chlad s teplonosným médiom voda teploty od 2°C do 180°C a so všetkými prietokomermi od qp 0,6 m3/h do 30.000 m3/h. Merač sa ľahko inštaluje, odčítava a overuje.

  • Presné meranie tepla a chladu do qp 30,000 m³/h
  • Diaľkové odčítanie so štyrmi komunikačnými kanálmi
  • Krytie IP67
  • 4 analógové výstupy
  • Dva zásuvné moduly súčasne:
  • GSM, M-Bus, RadioRouter, LonWorks, impulzné vstupy pre elektromery a vodomery
  • Dátový záznamník so záznamom posledných 460 dní, 36 mesiacov a 15 rokov ako aj programovateľný dátový záznamník
  • Vyhovuje EN 1434:2007 Trieda C a MID M1, E1 a E2