Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

MULTICAL 62

MULTICAL 62 sa používa na meranie spotreby studenej vody (0,1 ...50°C) a teplej vody (0,1 ...90°C) v obchodných prevádzkach, priemysle a individuálnych domoch.
Ultrazvukový prietokomer neobsahuje pohyblivé časti, ktoré by sa používaním opotrebúvali, čo významne predlžuje životnosť merača.
Aj pri veľmi nízkych prietokoch si merač zachováva vysokú presnosť počas celej životnosti.

  • Statický ultrazvukový vodomer bez pohyblivých častí
  • Žiadne opotrebenie a dlhá životnosť
  • Vysoká presnosť ±2%
  • Batéria so životnosťou 13 rokov
  • Kompletný rad komunikačných modulov
  • Možnosť sledovania únikov v systéme