Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Merače tepla a vody

Meranie tepla a vody predstavuje významnú zložku pri zisťovaní množstva spotrebovanej vody alebo tepla. Použitie ako aj nastavenie prenechajte odborníkom a predídete tak problémom s montážou alebo výberom vhodného merača.

Služby, ktoré poskytujeme k meračom tepla a vody

  • dodávka a montáž bytových a priemyselných vodomerov
  • dodávka a montáž bytových a priemyselných meračov tepla a chladu
  • opravy a následné metrologické overenie vodomerov a meračov tepla
MULTICAL 402

MULTICAL 402

MULTICAL® 402 je kompaktný ultrazvukový merač, ktorého maximálna meracia presnosť umožňuje zaznamenávať presnú spotrebu.

Pozri viac

MULTICAL 602

MULTICAL 602

je multifunkčný merač energie na meranie tepla a chladu spolu s prakticky akýmkoľvek impulzným prietokomerom a s párom dvoj alebo štvorvodičových snímačov teploty. Pri použití s ultrazvukovým prietokomerom Kamstrup ULTRAFLOW sú dostupné ďalšie zaujímavé funkcie.

Pozri viac

MULTICAL 801

MULTICAL 801

je robustný viacfunkčný merač tepla, chladu a kombinácie teplo/chlad.
Vysoká kapacita, široký teplotný rozsah, dodatočné možnosti komunikácie a množstvo programovateľných funkcií robí z MULTICAL 801 ideálny merač energie pre obchodný a priemyselný segment. Používa sa na meranie v systémoch s teplonosným médiom voda pre teploty od 2°C do 180°C a so všetkými prietokomermi od qp 0,6 m3/h do 30.000 m3/h.

Pozri viac

ULTRAFLOW 54  DN 15 – 125

ULTRAFLOW 54 DN 15 – 125

Nová generácia utrazvukového prietokomera

Pozri viac

MULTICAL 62

MULTICAL 62

sa používa na meranie spotreby studenej a teplej vody v obchodných prevádzkach, priemysle aj individuálnych domoch. Ultrazvukový prietokomer neobsahuje pohyblivé časti, ktoré by sa používaním opotrebúvali, čo významne predlžuje životnosť merača. Aj pri veľmi nízkych prietokoch si merač zachováva vysokú presnosť počas celej životnosti.

Pozri viac

Meitwin

Meitwin

Združený vodomer na studenú vodu do 50 *C

Pozri viac

MeiStream Plus Cold

MeiStream Plus Cold

Priemyselný vodomer na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…15

Pozri viac

MeiStream Cold

MeiStream Cold

Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…150.

Pozri viac

ResidiaMuk

ResidiaMuk

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa

Pozri viac

ResidiaJet C

ResidiaJet C

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom.

Pozri viac