Marek Eliáš
Meranie - regulácie - revízie
Máte otázky?
rád Vám odpoviem
e-mail:  elias@emarsk.sk
mobil: 0905 825 818
e-mail: info@emarsk.sk

 

Osvedčenia
a certifikáty

Pre firmy

  • kompletné elektroinštalácie bytov a obchodných, firemných priestorov
  • odstranovanie závad na el. Inštalácii
  • rekonštrukcie starých elektroinštalácií
  • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
  • vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
  • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
  • dodávka, montáž interiérových a exteriérových prvkov elektroinštalácie - svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, videovrátnikov a domácich telefónov.
  • montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
  • inštalácie strojov a elektrických zariadení
  • vyhotovíme revíznu správu.